logo prefab beton slogan prefab beton blues
prefab beton prefab beton prefab beton prefab beton prefab beton

Geschiedenis

Tripan werd opgericht op 23/12/1988.

De gebouwen stonden in een landbouwzone waar we een uitbatingvergunning hadden tot 2004.
Daar het een zonevreemd bedrijf was, konden we hier niet meer uitbreiden.

In 1998 werd dan overgegaan tot de aankoop van grond in Rotem (5ha).

Het proefdraaien startte in mei 1999. De volledige productie verhuisde in de herfst van 1999.

Het bedroeg hier een totale investering (samen met de installaties) van 6 miljoen euro.

De productie van Tripan is gestegen van ±200m² per dag in 1989 tot een maximale productie van 1350m² per dag in 2004.
 

    

  

De venootschap heeft tot doel: 

Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
Omvat de onderneming voor bekisting en ijzervlechtwerk.

Algemene bouwonderneming :

- omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, degene die betrekking hebben op de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
- omvat het optrekken van geprefabriceerde woningen.

Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken :

- omvat het effenen en wegruimen.

Groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen:

- omvat vloertegels en plastiekbekleding.

Groot- en kleinhandel in materieel voor aannemers.

Onderneming van de fabricage van cement:

- omvat de fabricage van speciaal cement door de cementfabriek zelf.

Fabricage van cementagglomeraten:

- omvat de fabricage van artikelen, van bims, korrel- en sintelbeton en van wegbekleding.

Fabricage van producten van asbestcement.

Fabricage van geprefabriceerde producten van cement en/of van beton, fabricage van geprefabriceerde mortel.

De vennootschap kan deelnemen in, samenwerken met, en de directie voeren over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant doel of een ander doel.

De vennootschap mag in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met anderen, zij het voor eigen rekening, zij het voor rekening voor derden, zij het door eigen toedoen, zij het door toedoen van anderen, alle welkdanige handelingen stellen, zowel commerciële, industriële, roerende en onroerende met rechtstreeks of onrechtstreeks verband tot haar doel.
TRIPAN
Pannenhuisstraat 44
B-3650 Dilsen
Tel.: +32 (0)89 79 84 10
Fax : +32 (0)89 75 46 70

info@tripan.be